administrator
Pierwszy autor
Imię
Nazwisko
Adres e-mail
Telefon kontaktowy
Dział
Tytuł publikacji
Adres do
korespondencji
Imię
Nazwisko
Jednostka
Ulica
Miasto
Kod
Dane do faktury
Jednostka
Adres
NIP
Sugerowani recenzenci: (tytuł, imię i nazwisko, jednostka, email)