administrator
Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych

Michał Antczak, Antoni Pluta, Andrzej Lenart, Anna Berthold-Pluta - The effect of heat treatment temperature and active acidity on textural properties of whey protein-pectin gels (Wpływ temperatury obróbki termicznej oraz pH na właściwości teksturalne żeli białkowo-pektynowych)

Barbara Borczak, Elżbieta Sikora, Joanna Kapusta-Duch, Marek Sikora - Wskaźnik strawności oraz zawartość frakcji skrobi w popularnych produktach przekąskowych bezglutenowych (Starch digestibility index and starch fractions content in popular  gluten-free snacks)

Barbara Borczak, Elżbieta Sikora, Marek Sikora, Edyta M. Kutyła-Kupidura, Joanna Kapusta-Duch - Nutritional properties of sugar-free wheat-flour cookies (Właściwości żywieniowe pszennych herbatników bezcukrowych)

Anna Brynda-Kopytowska, Ewa Domian - Wybrane właściwości sypkich preparatów tłuszczowych wytwarzanych metodą suszenia rozpyłowego emulsji stabilizowanych białkiem grochu (Selected bulk properties of spray dried fat-filled pea protein-based powders)

Anna Gerłowicz, Agata Marzec, Hanna Kowalska, Ewa Domian - Ocena wybranych właściwości fizycznych ciasta i ciastek biszkoptowych z dodatkiem naturalnych koncentratów barwiących (Evaluation of the addition of natural coloring concentrates on selected physical properties of batter and sponge cakes)

Józef Grochowicz, Anna Fabisiak, Dorota Nowak - Market of functional food - legal regulations and development perspectives (Rynek żywności funkcjonalnej - uwarunkowania prawne i perspektywy rozwoju)

Magdalena Herudzińska, Radomir Henklewski, Anna Biazik, Marcelina Nalaskowska, Michał Kaczmarowski, Jędrzej M. Jaśkowski - Zastosowanie prostaglandyny F2a i jej analogów w rozrodzie klaczy (The use of prostaglandin F2a  and its analogues in mare reproduction)

Ewelina Książek, Małgorzata Janczar-Smuga - Efektywność biosyntezy kwasu cytrynowego w zasilanych okresowych hodowlach wgłębnych (The influence of fed batch culture on the efficacy of citric acid biosynthesis)

Anita Kukułowicz - Wpływ ogrzewania mikrofalowego na redukcję zanieczyszczenia mikrobiologicznego muli (Effect of microwave heating on the reduction of microbiological contamination of blue mussels)

Mariola Samsonowicz, Monika Kalinowska - Wpływ jonów Al3+  na aktywność antyrodnikową ekstraktów z wybranych roślin przyprawowych w układach modelowych (Effect of Al3+ ions on antiradical activity of extracts from selected spice plants in model systems

Ewa Stasiuk - Ocena poziomu kadmu i ołowiu w sokach brzozowych (Evaluation of cadmium and lead content in birch tree saps)

Anna Trojak-Goluch, Karolina Kursa, Teresa Doroszewska - Ocena zawartości niepożądanych alkaloidów w wybranych odmianach i liniach hodowlanych tytoniu uprawnego (Evaluation of undesirable alkaloids content in selected cultivars and breeding lines of cultivated tobacco)

Agnieszka Wójtowicz - Ekstruzja - wybrane aspekty techniczne i technologiczne (The extrusion-cooking - selected technical and technological aspects)