administrator
Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych

Alicja Baranowska, Krystyna Zarzecka - Sensory quality of potato tubers in conditions of application of biostimulators and herbicide (Jakość sensoryczna bulw ziemniaka w warunkach stosowania biostymulatorów i herbicydu)

Jakub Adam Czyżewski, Artur Wiktor, Joanna Żubernik, Joanna Cichowska, Dorota Witrowa-Rajchert - Wpływ niekonwencjonalnych metod obróbki wstępnej oraz wybranych krioprotektantów na jakości zamrażanej marchwi (Influence of utilization of nonconventional pretreatment methods and selected cryoprotectants on quality of frozen carrot)

Selim Kryczyński , Marek S. Szyndel
- Wirusy roślin w aktualnym (2017) układzie taksonomicznym ICTV z propozycjami polskich nazw gatunków. Część 3. Wirusy o izometrycznych wirionach oraz genomie (+)ssRNA (Plant viruses in a current (2017) system of ictv taxonomy with the proposals of polish names for species. Part 3. Viruses with isometric virions and (+) ssRNA genomes)

Andrzej Krzykowski, Dariusz Dziki, Marek Domin, Karol Kupryaniuk
- Wpływ parametrów konwekcyjnego i sublimacyjnego suszenia owoców bzu czarnego (Sambucus nigra L.) na kinetykę procesu i barwę suszu (Effects of air drying and frezee-drying conditions on the process kinetics and colour of black elderberry (Sambucus nigra L.))

Andrzej Krzykowski, Dariusz Dziki, Renata Polak, Stanisław Rudy, Beata Biernacka
- Analiza sposobu i parametrów suszenia owoców rokitnika (Hippophae rhamnoides L.) w aspekcie kinetyki procesu i wybranych cech jakościowych suszu (The influence of methods and parameters of drying on the drying kinetics and selected properties of sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.))

Mariola Samsonowicz, Ewa Regulska
- Porównanie składu i właściwości antyoksydacyjnych ekstraktów siewek jęczmienia i pszenicy (The comparison of the chemical composition and antioxidant properties of extracts from barley and wheat grasses)

Patrycja Sowa, Wacław Jarecki, Małgorzata Dżugan
- Nostrzyk (Melilotus) - zapomniana roślina o dużym znaczeniu gospodarczym (Sweet clover (Melilotus) - a forgotten plant with a large economic importance)

Dorota Teterycz, Monika Michalak-Majewska
- Karczoch zwyczajny (Cynara scolymus) - innowacyjny surowiec o bogatych właściwościach leczniczych (Artichoke (Cynara scolymus) - an innovative raw material with rich therapeutic properties)

Iwona Wrześniewska-Wal
- Regulacje prawne GMO. Aspekty prawne i środowiskowe (Legal regulations of GMOs. Legal and environmental aspects)

Adam T. Wojdyła
- Możliwość wykorzystania fungicydów w ochronie róży przed patogenami nalistnymi (Assessment of the effectiveness of fungicides in the protection of rose against foliar pathogens)