administrator
Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych

Martyna Głodowska, Anna Gałązka - Intensyfikacja rolnictwa a środowisko naturalne [Unsustainable agriculture and its
environmental consequences]

Rita Głowacka, Agata Górska, Magdalena Wirkowska-Wojdyła - Kawowa łuska srebrzysta - nowa, naturalna
alternatywa pozyskiwania wybranych związków bioaktywnych [Coffee silverskin - new and natural alternative to generating
selected bioactive compounds]

Eliza Gruczyńska, Ewa Majewska, Katarzyna Tarnowska - Development of zero trans baking shortenings by enzymatic
interesterification [Otrzymywanie szorteningów piekarskich zero trans metodą przeestryfikowania enzymatycznego]

Marek Kowalczyk, Aleksandra Szabelak, Małgorzata Dylewska, Andrzej Jakubczak - Markery molekularne
wykorzystywane w selekcji zwierząt hodowlanych [Molecular markers used in selection of breeding animals]

Selim Kryczyński, Marek S. Szyndel - Wirusy roślin w aktualnym (2017) układzie taksonomicznym ICTV z propozycjami
polskich nazw gatunków. Część 2. Wirusy o genomie w postaci dsRNA, ssRNA o antysensownej (-) lub ambisensownej
(+/-) orientacji oraz nietypowe wirusy o genomie w postaci (+)ssRNA i wiroidy [Plant viruses in a current (2017) system of
ICTV taxonomy with the proposals of Polish names for species. Part II. Viruses with genome in a form of dsRNA, ssRNA of
anti- (-) or ambisense (+/-) orientation and some unusual viruses with (+)ssRNA genome and viroids]

Aleksandra Niklas-Nowak, Dorota Olszewska - Molekularna identyfikacja ustalonych i mieszańcowych form Capsicum
annuum L. z wykorzystaniem markerów RAPD [Molecular identification of open pollinated and hybrid genotypes of
Capsicum annuum L. using of the RAPD markers]

Anna Rekiel, Justyna Więcek - Zależność między zasobami tłuszczu w organizmie loch a ich użytkowością rozpłodową
[Relationship between fat reserves in body of sows and their reproduction performance]

Mariusz Sojak, Szymon Głowacki, Weronika Tulej, Andrzej Bryś - Internetowa baza wiedzy do klasyfikacji dyni [The
Internet database to pumpkin classification]

Urszula Wachowska, Adrian Duba, Klaudia Goriewa, Marian Wiwart - Ocena skuteczności drożdży Aureobasidium
pullulans, Debaryomyces hansenii i Rhodotorula glutinis w ograniczeniu septoriozy paskowanej liści pszenicy (Zymoseptoria
tritici) [The effectiveness of Aureobasidium pullulans, Debaryomyces hansenii and Rhodotorula glutinis yeasts in inhibiting
the development of Septoria leaf blotch (Zymoseptoria tritici) in wheat]

Agata Znamirowska, Magdalena Buniowska, Piotr Kuźniar - Wzbogacanie mleczanem magnezu i wapnia mlecznych
napojów fermentowanych przez Bifidobacterium animalis ssp. lactis Bb-12 [Fortification of fermented milk beverages by
Bifidobacterium animalis ssp. lactis Bb-12 with magnesium and calcium lactate]